ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2561 ณ KK-Surveillance วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 1,153
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 700
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 388
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 145
03 อาหารเป็นพิษ 131
15 ไข้หวัดใหญ่ 69
71 HFM disease 47
17 สุกใส 21
58 รับประทานเห็ดพิษ (Mushroom poisoning) 6
12 ตับอักเสบ B 3

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 471
361201 ช่องสามหมอ 413
361210 หนองไผ่ 334
361205 หนองสังข์ 291
361204 บ้านแก้ง 287
361207 โคกกุง 285
361202 หนองขาม 247
361206 หลุบคา 174
361209 ท่ามะไฟหวาน 121
361208 เก่าย่าดี 54

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 738
5 - 9 334
10 - 14 199
15 - 24 199
25 - 34 136
35 - 44 148
45 - 54 249
55 - 64 275
65 ปีขึ้นไป 399

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Nov ปี 2561กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart