ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2561 ณ KK-Surveillance วันพฤหัส ที่ 18 ตุลาคม 2561

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 1,060
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 645
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 362
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 130
03 อาหารเป็นพิษ 119
15 ไข้หวัดใหญ่ 65
71 HFM disease 43
17 สุกใส 21
58 รับประทานเห็ดพิษ (Mushroom poisoning) 6
12 ตับอักเสบ B 3

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 420
361201 ช่องสามหมอ 377
361210 หนองไผ่ 315
361205 หนองสังข์ 274
361207 โคกกุง 268
361204 บ้านแก้ง 261
361202 หนองขาม 230
361206 หลุบคา 159
361209 ท่ามะไฟหวาน 114
361208 เก่าย่าดี 50

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 685
5 - 9 317
10 - 14 182
15 - 24 182
25 - 34 124
35 - 44 136
45 - 54 228
55 - 64 248
65 ปีขึ้นไป 366

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Oct ปี 2561กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart