ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2561 ณ KK-Surveillance วันพฤหัส ที่ 20 กันยายน 2561

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 962
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 571
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 310
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 123
03 อาหารเป็นพิษ 103
15 ไข้หวัดใหญ่ 57
71 HFM disease 25
17 สุกใส 20
58 รับประทานเห็ดพิษ (Mushroom poisoning) 6
12 ตับอักเสบ B 3

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 371
361201 ช่องสามหมอ 341
361210 หนองไผ่ 282
361207 โคกกุง 244
361204 บ้านแก้ง 238
361205 หนองสังข์ 236
361202 หนองขาม 196
361206 หลุบคา 139
361209 ท่ามะไฟหวาน 99
361208 เก่าย่าดี 47

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 610
5 - 9 279
10 - 14 166
15 - 24 161
25 - 34 112
35 - 44 123
45 - 54 203
55 - 64 218
65 ปีขึ้นไป 321

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Sep ปี 2561กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart