ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2564 ณ KK-Surveillance วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 70
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 25
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 14
03 อาหารเป็นพิษ 8
17 สุกใส 4
12 ตับอักเสบ B 4
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 4
38 หนองใน 2
72 Melioidosis 2
71 HFM disease 1

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361201 ช่องสามหมอ 24
361210 หนองไผ่ 22
361203 นาหนองทุ่ม 21
361205 หนองสังข์ 18
361204 บ้านแก้ง 11
361206 หลุบคา 10
361207 โคกกุง 10
361202 หนองขาม 9
361209 ท่ามะไฟหวาน 5
361208 เก่าย่าดี 4

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 13
5 - 9 12
10 - 14 11
15 - 24 9
25 - 34 14
35 - 44 3
45 - 54 13
55 - 64 22
65 ปีขึ้นไป 40

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Jan ปี 2564กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart