ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2564 ณ KK-Surveillance วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 436
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 139
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 79
03 อาหารเป็นพิษ 59
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 29
72 Melioidosis 16
81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ (ระบุ) 11
17 สุกใส 10
12 ตับอักเสบ B 6
15 ไข้หวัดใหญ่ 5

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361201 ช่องสามหมอ 126
361203 นาหนองทุ่ม 125
361210 หนองไผ่ 118
361205 หนองสังข์ 96
361204 บ้านแก้ง 80
361207 โคกกุง 78
361202 หนองขาม 74
361206 หลุบคา 49
361209 ท่ามะไฟหวาน 40
361208 เก่าย่าดี 13

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 124
5 - 9 76
10 - 14 63
15 - 24 61
25 - 34 57
35 - 44 41
45 - 54 80
55 - 64 124
65 ปีขึ้นไป 184

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Jun ปี 2564กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart