ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2563 ณ KK-Surveillance วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 371
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 255
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 119
15 ไข้หวัดใหญ่ 57
03 อาหารเป็นพิษ 28
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 21
17 สุกใส 16
10 ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) 4
12 ตับอักเสบ B 4
71 HFM disease 1

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 193
361201 ช่องสามหมอ 121
361210 หนองไผ่ 117
361207 โคกกุง 105
361204 บ้านแก้ง 85
361202 หนองขาม 73
361205 หนองสังข์ 71
361206 หลุบคา 62
361209 ท่ามะไฟหวาน 41
361208 เก่าย่าดี 8

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 196
5 - 9 125
10 - 14 70
15 - 24 73
25 - 34 35
35 - 44 50
45 - 54 84
55 - 64 77
65 ปีขึ้นไป 166

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Feb ปี 2563กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart