ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2563 ณ KK-Surveillance วันจันทร์ ที่ 01 มิถุนายน 2563

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 755
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 546
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 239
15 ไข้หวัดใหญ่ 86
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 67
03 อาหารเป็นพิษ 66
17 สุกใส 40
12 ตับอักเสบ B 12
10 ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) 11
71 HFM disease 3

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 392
361201 ช่องสามหมอ 254
361210 หนองไผ่ 225
361207 โคกกุง 212
361205 หนองสังข์ 182
361204 บ้านแก้ง 164
361202 หนองขาม 144
361206 หลุบคา 120
361209 ท่ามะไฟหวาน 103
361208 เก่าย่าดี 29

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 378
5 - 9 245
10 - 14 165
15 - 24 148
25 - 34 95
35 - 44 108
45 - 54 170
55 - 64 163
65 ปีขึ้นไป 353

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Jun ปี 2563กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart