ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2561 ณ KK-Surveillance วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 1,274
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 777
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 428
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 160
03 อาหารเป็นพิษ 145
15 ไข้หวัดใหญ่ 73
71 HFM disease 54
17 สุกใส 22
58 รับประทานเห็ดพิษ (Mushroom poisoning) 6
12 ตับอักเสบ B 3

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 525
361201 ช่องสามหมอ 469
361210 หนองไผ่ 364
361205 หนองสังข์ 333
361204 บ้านแก้ง 318
361207 โคกกุง 303
361202 หนองขาม 262
361206 หลุบคา 198
361209 ท่ามะไฟหวาน 128
361208 เก่าย่าดี 57

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 812
5 - 9 376
10 - 14 223
15 - 24 215
25 - 34 149
35 - 44 157
45 - 54 280
55 - 64 302
65 ปีขึ้นไป 443

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Dec ปี 2561กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart