ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2562 ณ KK-Surveillance วันศุกร์ ที่ 06 ธันวาคม 2562

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,698
02 อุจจาระร่วง 1,606
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 501
03 อาหารเป็นพิษ 233
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 216
15 ไข้หวัดใหญ่ 163
71 HFM disease 80
12 ตับอักเสบ B 21
10 ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) 15
17 สุกใส 14

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 873
361201 ช่องสามหมอ 616
361210 หนองไผ่ 590
361204 บ้านแก้ง 529
361205 หนองสังข์ 490
361207 โคกกุง 456
361202 หนองขาม 410
361206 หลุบคา 341
361209 ท่ามะไฟหวาน 170
361208 เก่าย่าดี 80

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
5
0 - 4 925
5 - 9 789
10 - 14 553
15 - 24 431
25 - 34 207
35 - 44 220
45 - 54 350
55 - 64 367
65 ปีขึ้นไป 709

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Dec ปี 2562กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart