ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2562 ณ KK-Surveillance วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 322
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 120
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 99
03 อาหารเป็นพิษ 56
15 ไข้หวัดใหญ่ 53
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 30
71 HFM disease 3
72 Melioidosis 2
17 สุกใส 1
12 ตับอักเสบ B 1

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 128
361201 ช่องสามหมอ 116
361210 หนองไผ่ 98
361204 บ้านแก้ง 67
361205 หนองสังข์ 65
361207 โคกกุง 62
361202 หนองขาม 53
361206 หลุบคา 45
361209 ท่ามะไฟหวาน 32
361208 เก่าย่าดี 22

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 135
5 - 9 108
10 - 14 54
15 - 24 65
25 - 34 33
35 - 44 32
45 - 54 67
55 - 64 70
65 ปีขึ้นไป 124

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Feb ปี 2562กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart