ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2563 ณ KK-Surveillance วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 1,007
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 937
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 275
03 อาหารเป็นพิษ 109
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 103
15 ไข้หวัดใหญ่ 93
58 รับประทานเห็ดพิษ (Mushroom poisoning) 67
17 สุกใส 42
12 ตับอักเสบ B 19
10 ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) 13

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 536
361207 โคกกุง 375
361201 ช่องสามหมอ 320
361210 หนองไผ่ 308
361205 หนองสังข์ 285
361204 บ้านแก้ง 230
361202 หนองขาม 213
361206 หลุบคา 171
361209 ท่ามะไฟหวาน 163
361208 เก่าย่าดี 73

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 483
5 - 9 369
10 - 14 302
15 - 24 237
25 - 34 141
35 - 44 140
45 - 54 261
55 - 64 243
65 ปีขึ้นไป 498

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Aug ปี 2563กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart