ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2562 ณ KK-Surveillance วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 1,324
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,320
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 411
03 อาหารเป็นพิษ 197
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 176
15 ไข้หวัดใหญ่ 127
71 HFM disease 73
12 ตับอักเสบ B 13
10 ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) 11
17 สุกใส 10

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 672
361201 ช่องสามหมอ 503
361210 หนองไผ่ 474
361204 บ้านแก้ง 444
361205 หนองสังข์ 383
361207 โคกกุง 382
361202 หนองขาม 342
361206 หลุบคา 272
361209 ท่ามะไฟหวาน 127
361208 เก่าย่าดี 69

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
4
0 - 4 739
5 - 9 636
10 - 14 432
15 - 24 341
25 - 34 166
35 - 44 170
45 - 54 293
55 - 64 304
65 ปีขึ้นไป 584

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Oct ปี 2562กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart