ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2563 ณ KK-Surveillance วันพฤหัส ที่ 23 มกราคม 2563

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 166
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 128
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 49
15 ไข้หวัดใหญ่ 27
03 อาหารเป็นพิษ 13
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 8
17 สุกใส 3
10 ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) 2
12 ตับอักเสบ B 1

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 86
361210 หนองไผ่ 60
361201 ช่องสามหมอ 52
361207 โคกกุง 42
361206 หลุบคา 38
361202 หนองขาม 32
361205 หนองสังข์ 31
361204 บ้านแก้ง 28
361209 ท่ามะไฟหวาน 23
361208 เก่าย่าดี 5

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 92
5 - 9 61
10 - 14 31
15 - 24 41
25 - 34 11
35 - 44 12
45 - 54 39
55 - 64 34
65 ปีขึ้นไป 76

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Jan ปี 2563กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart