ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2563 ณ KK-Surveillance วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 898
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 776
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 250
03 อาหารเป็นพิษ 100
15 ไข้หวัดใหญ่ 89
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 81
58 รับประทานเห็ดพิษ (Mushroom poisoning) 60
17 สุกใส 42
12 ตับอักเสบ B 15
10 ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) 12

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 467
361207 โคกกุง 312
361201 ช่องสามหมอ 288
361210 หนองไผ่ 280
361205 หนองสังข์ 253
361204 บ้านแก้ง 195
361202 หนองขาม 184
361206 หลุบคา 157
361209 ท่ามะไฟหวาน 138
361208 เก่าย่าดี 52

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 446
5 - 9 319
10 - 14 237
15 - 24 204
25 - 34 122
35 - 44 126
45 - 54 235
55 - 64 213
65 ปีขึ้นไป 424

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Jul ปี 2563กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart