ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2562 ณ KK-Surveillance วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,526
02 อุจจาระร่วง 1,479
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 461
03 อาหารเป็นพิษ 221
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 197
15 ไข้หวัดใหญ่ 150
71 HFM disease 79
12 ตับอักเสบ B 18
10 ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) 14
17 สุกใส 12

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 777
361201 ช่องสามหมอ 561
361210 หนองไผ่ 547
361204 บ้านแก้ง 494
361205 หนองสังข์ 435
361207 โคกกุง 428
361202 หนองขาม 381
361206 หลุบคา 314
361209 ท่ามะไฟหวาน 148
361208 เก่าย่าดี 80

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
4
0 - 4 844
5 - 9 724
10 - 14 496
15 - 24 389
25 - 34 189
35 - 44 206
45 - 54 323
55 - 64 345
65 ปีขึ้นไป 646

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Nov ปี 2562กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart