ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2563 ณ KK-Surveillance วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2563

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 1,235
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,129
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 343
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 162
03 อาหารเป็นพิษ 133
15 ไข้หวัดใหญ่ 97
58 รับประทานเห็ดพิษ (Mushroom poisoning) 85
17 สุกใส 44
12 ตับอักเสบ B 25
10 ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) 14

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 657
361207 โคกกุง 439
361201 ช่องสามหมอ 403
361210 หนองไผ่ 390
361205 หนองสังข์ 361
361204 บ้านแก้ง 286
361202 หนองขาม 258
361206 หลุบคา 224
361209 ท่ามะไฟหวาน 198
361208 เก่าย่าดี 89

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 587
5 - 9 434
10 - 14 359
15 - 24 309
25 - 34 182
35 - 44 168
45 - 54 341
55 - 64 324
65 ปีขึ้นไป 609

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Oct ปี 2563กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart