ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2563 ณ KK-Surveillance วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 1,144
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,066
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 302
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 132
03 อาหารเป็นพิษ 124
15 ไข้หวัดใหญ่ 93
58 รับประทานเห็ดพิษ (Mushroom poisoning) 82
17 สุกใส 42
12 ตับอักเสบ B 22
10 ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) 13

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 615
361207 โคกกุง 410
361201 ช่องสามหมอ 365
361210 หนองไผ่ 354
361205 หนองสังข์ 337
361204 บ้านแก้ง 262
361202 หนองขาม 237
361206 หลุบคา 197
361209 ท่ามะไฟหวาน 181
361208 เก่าย่าดี 84

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 535
5 - 9 409
10 - 14 341
15 - 24 281
25 - 34 166
35 - 44 159
45 - 54 302
55 - 64 288
65 ปีขึ้นไป 568

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Sep ปี 2563กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart