ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2563 ณ KK-Surveillance วันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2563

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 571
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 368
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 187
15 ไข้หวัดใหญ่ 73
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 40
03 อาหารเป็นพิษ 38
17 สุกใส 35
10 ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) 8
12 ตับอักเสบ B 6
71 HFM disease 1

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 292
361201 ช่องสามหมอ 190
361210 หนองไผ่ 172
361207 โคกกุง 153
361204 บ้านแก้ง 119
361205 หนองสังข์ 114
361202 หนองขาม 114
361206 หลุบคา 95
361209 ท่ามะไฟหวาน 63
361208 เก่าย่าดี 15

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 299
5 - 9 197
10 - 14 116
15 - 24 109
25 - 34 53
35 - 44 74
45 - 54 125
55 - 64 114
65 ปีขึ้นไป 240

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Mar ปี 2563กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart