ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2562 ณ KK-Surveillance วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 807
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 536
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 251
03 อาหารเป็นพิษ 122
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 94
15 ไข้หวัดใหญ่ 93
71 HFM disease 5
12 ตับอักเสบ B 4
17 สุกใส 2
10 ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) 2

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 371
361201 ช่องสามหมอ 283
361210 หนองไผ่ 254
361204 บ้านแก้ง 231
361205 หนองสังข์ 194
361202 หนองขาม 174
361207 โคกกุง 174
361206 หลุบคา 127
361209 ท่ามะไฟหวาน 73
361208 เก่าย่าดี 38

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
1
0 - 4 347
5 - 9 309
10 - 14 200
15 - 24 183
25 - 34 91
35 - 44 96
45 - 54 176
55 - 64 177
65 ปีขึ้นไป 340

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Jun ปี 2562กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart