ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2562 ณ KK-Surveillance วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2562

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 530
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 289
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 189
03 อาหารเป็นพิษ 94
15 ไข้หวัดใหญ่ 75
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 58
71 HFM disease 4
12 ตับอักเสบ B 2
10 ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) 2
72 Melioidosis 2

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 224
361201 ช่องสามหมอ 196
361210 หนองไผ่ 160
361205 หนองสังข์ 138
361204 บ้านแก้ง 127
361202 หนองขาม 115
361207 โคกกุง 112
361206 หลุบคา 88
361209 ท่ามะไฟหวาน 55
361208 เก่าย่าดี 31

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
1
0 - 4 240
5 - 9 193
10 - 14 115
15 - 24 125
25 - 34 59
35 - 44 59
45 - 54 112
55 - 64 117
65 ปีขึ้นไป 226

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Apr ปี 2562กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart