ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2562 ณ KK-Surveillance วันพฤหัส ที่ 22 สิงหาคม 2562

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 1,068
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,024
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 320
03 อาหารเป็นพิษ 158
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 137
15 ไข้หวัดใหญ่ 109
71 HFM disease 35
10 ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) 7
17 สุกใส 6
12 ตับอักเสบ B 6

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 553
361201 ช่องสามหมอ 386
361210 หนองไผ่ 367
361204 บ้านแก้ง 344
361205 หนองสังข์ 298
361207 โคกกุง 295
361202 หนองขาม 274
361206 หลุบคา 204
361209 ท่ามะไฟหวาน 102
361208 เก่าย่าดี 50

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
2
0 - 4 553
5 - 9 497
10 - 14 343
15 - 24 279
25 - 34 138
35 - 44 137
45 - 54 229
55 - 64 242
65 ปีขึ้นไป 454

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Aug ปี 2562กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart