ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2562 ณ KK-Surveillance วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 443
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 231
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 154
03 อาหารเป็นพิษ 77
15 ไข้หวัดใหญ่ 67
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 43
71 HFM disease 3
10 ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) 2
72 Melioidosis 2
17 สุกใส 1

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 185
361201 ช่องสามหมอ 168
361210 หนองไผ่ 133
361205 หนองสังข์ 104
361204 บ้านแก้ง 99
361202 หนองขาม 96
361207 โคกกุง 95
361206 หลุบคา 69
361209 ท่ามะไฟหวาน 46
361208 เก่าย่าดี 29

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 189
5 - 9 170
10 - 14 102
15 - 24 103
25 - 34 50
35 - 44 44
45 - 54 91
55 - 64 95
65 ปีขึ้นไป 181

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Mar ปี 2562กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart