ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2562 ณ KK-Surveillance วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 188
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 52
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 41
03 อาหารเป็นพิษ 35
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 14
15 ไข้หวัดใหญ่ 12
71 HFM disease 2
17 สุกใส 1

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 79
361201 ช่องสามหมอ 55
361210 หนองไผ่ 48
361204 บ้านแก้ง 40
361205 หนองสังข์ 31
361207 โคกกุง 27
361202 หนองขาม 26
361206 หลุบคา 18
361209 ท่ามะไฟหวาน 13
361208 เก่าย่าดี 8

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 81
5 - 9 45
10 - 14 24
15 - 24 31
25 - 34 18
35 - 44 18
45 - 54 34
55 - 64 30
65 ปีขึ้นไป 64

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Jan ปี 2562กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart