ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2562 ณ KK-Surveillance วันพฤหัส ที่ 23 พฤษภาคม 2562

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่รายงานแล้ว 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 687
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 366
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 223
03 อาหารเป็นพิษ 110
15 ไข้หวัดใหญ่ 84
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 77
71 HFM disease 5
12 ตับอักเสบ B 4
10 ตับอักเสบ (Hepatitis ,unspecified) 2
72 Melioidosis 2

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361203 นาหนองทุ่ม 292
361201 ช่องสามหมอ 234
361210 หนองไผ่ 201
361204 บ้านแก้ง 177
361205 หนองสังข์ 168
361207 โคกกุง 143
361202 หนองขาม 141
361206 หลุบคา 108
361209 ท่ามะไฟหวาน 66
361208 เก่าย่าดี 32

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
1
0 - 4 296
5 - 9 227
10 - 14 146
15 - 24 147
25 - 34 75
35 - 44 82
45 - 54 149
55 - 64 149
65 ปีขึ้นไป 291

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน May ปี 2562กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart